We gaan naar het bosje toe

Het bosje

De kinderen vinden het altijd heerlijk als we naar het bosje gaan. Dan rennen ze rond, springen ze op en neer en wachten ze bij de poort tot we allemaal klaar zijn.

We gaan!

Drie kindjes lopen ieder op eigen tempo vooruit. Stilstaan bij de stoeprand. Samen oversteken. En… hee wat is dit?… een grote elastiek. Dat is interessant. Waar kan ik dat voor gebruiken? En hier een zwart stokje. Dat is een pijl.

Ooh… wat een mooie bloemetjes! Roept een ander, iets verderop.

Bij het fietspad steken we samen over. En dan komt er een houten bruggetje. Over het water. Kom we gooien stokjes in het water, roept iemand. (want dat was vorige keer zo leuk) Alle kindjes rennen en zoeken stokjes. De stokjes maken kringetjes in het water. Sommige stokjes komen in het gras terecht. Eendjes komen nieuwsgierig kijken. En nog meer stokjes worden er gezocht.

Daarna lopen we tussen de bomen. Weer wordt er gerend. En dan zien we een grote hut van grote takken. En een wankel bruggetje over een droge greppel. Dat is spannend! De jongens kruipen struikelend over de takkenbrug, het meisje loopt eromheen. Er ligt een hoopje hout. Dat is een vuur. Meer takjes worden gezocht. Het wordt een groot vuur. Zonder vlammen dat wel.

kinderopvang Houten-gastouder-de-kinderherberg-rennen-in-het-bosje kinderopvang Houten-gastouder-de-kinderherberg-kinderen-vinden-een-hut

Kom we gaan weer naar huis, eten. En dan komen ze weer tevoorschijn. En rennen natuurlijk.

warme groet,

Marlies Kannegieter

gastouder bij kleinschalige kinderopvang De Kinderherberg te Houten